ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Zápis do 1.třídy

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2023/2024

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/24 proběhne 18.4. 2023 od 14.30 hod - do 17. 00 hod. 

Uzavření přihlášek prvního kola zápisu bude k 30.4. 2023.

Registrační čísla dětí přijatých do ZŠ pro školní rok 2023/2024:

 

Registrační čísla dětí s odkladem školní docházky do ZŠ pro školní rok 2023/2024:

 

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy ZŠ nebudou zákonným zástupcům zasílána. V případě potřeby jakéhokoli vysvětlení volejte ředitelce školy na tel. č. 604 413 601.

 

Informace pro zákonné zástupce, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v den zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Co by měl umět předškolák. (13.38 kB)

Zákonní zástupci vyplní:                                  Zájmenci o školní družinu vyplní navíc:

  • Zápisní list                                                        - Přihlášku do ŠD
  • Žádost o přijetí                                                  
  • Žádost o odklad školní docházky

Dokumenty:

 

Kritéria přijetí do 1. třídy (64.55 kB)

Zápisní list.docx (16.09 kB)

Žádost o přijetí do 1. ročníku.doc (28 kB)

Žádost o odklad školní docházky (1).doc (26 kB)

 

 

 

 

 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).