ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Zápis do 1.třídy

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2024/2025

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/25 proběhne 8.4. 2024 od 14.30 hod - do 17. 00 hod. 

Uzavření přihlášek zápisu bude k 30.4. 2024.

Registrační čísla dětí přijatých do ZŠ pro školní rok 2024/2025:

 

Registrační čísla dětí s odkladem školní docházky do ZŠ pro školní rok 2024/2025:

 

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy ZŠ nebudou zákonným zástupcům zasílána. V případě potřeby jakéhokoli vysvětlení volejte ředitelce školy na tel. č. 604 413 601.

 

Informace pro zákonné zástupce, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v den zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a doporučení dětského lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Co by měl umět předškolák. (13.38 kB)

Zákonní zástupci vyplní:                     Zájmenci o školní družinu vyplní navíc:

  • Zápisní list                                        - Přihlášku do ŠD (formulář v sekci ŠD-
  • Žádost o přijetí                                    (Informace pro zákonné zástupce)     
  • Žádost o odklad čkolní docházky                       

Dokumenty:

Kritéria přijímání dětí do ZŠ (64.68 kB)

Zápisní list.pdf (605.84 kB)

Žádost o přijetí do 1. ročníku.pdf (195.72 kB)

Žádost o odklad školní docházky (1) (1).pdf (193.37 kB)

Заява про відстрочку обов'язкової шкільної освіти (27.21 kB)

Заява про зарахування дитини до початкової школи.pdf (294.05 kB)

 

 

 

 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).