ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Zápis do 1.třídy

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/22 proběhl v období od 1.4. do 21.4.2021 (více čtěte viz dokument Zápis do 1. třídy pro škol. rok 2021/22)

Zápis do 1. třídy pro škol. rok 2021/22 (404.71 kB)

Registrační čísla dětí přijatých do ZŠ pro školní rok 2021/2022:

2021/01

2021/03

2021/04

2021/05

2021/06

2021/07

2021/08

2021/09

2021/10

2021/12

2021/13

2021/14

2021/16

2021/17

2021/18

2021/19

2021/20

2021/21

2021/22

2021/25

Registrační čísla dětí s odkladem školní docházky do ZŠ pro školní rok 2021/2022:

2021/02

2021/11

2021/15

2021/23

2021/24

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy ZŠ nebudou zákonným zástupcům zasílána. V případě potřeby jakéhokoli vysvětlení volejte ředitelce školy na tel. č. 604 413 601.

Informace pro zákonné zástupce, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v den zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Co by měl umět předškolák. (13.38 kB)

Zákonní zástupci vyplní:                                  Zájmenci o školní družinu vyplní navíc:

  • Zápisní list                                                        - Přihlášku do ŠD
  • Žádost o přijetí                                                  - Záznamy o docházce do ŠD
  • Žádost o odklad školní docházky

Dokumenty:

 

Kritéria přijetí do 1. třídy (64.55 kB)

Zápisní list (15.79 kB)

Žádost o přijetí (28 kB)

Žádost o odklad školní docházky (26 kB)

Informační list (ŠD) (56.5 kB)

Přihláška do ŠD (33 kB)

Záznamy o docházce ŠD (16.41 kB)

 

 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).