ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Logopedické chvilky

Mgr. J. Vohralíková : čtvrtek 6:40 - 7:40

Mgr. V. Danielová : úterý 7:00 - 7:40, 11:30 - 11:50

 

logopedie

Ve školním roce 2020 - 2021 bude dále pokračovat kroužek s  názvem Logopedické  chvilky. Kroužek je určen pro žáky z 1.,2. a 3. třídy. Zaměřuje se především na práci s dětmi mladšího školního věku, které mají problémy s komunikací nebo výslovností některých hlásek. Smyslem těchto logopedických chvilek je zejména nácvik správného dýchání, rozvoj motoriky a v neposlední řadě procvičení a uvolnění artikulačních orgánů pomocí různých cviků a pomůcek. Děti se naučí básničky na problémové hlásky a společně vytvoříme množství komunikačních situací.

     S žáky budou individuálně pracovat logopedické asistentky Mgr. Jana Vohralíková

a Mgr. Veronika Danielová. Tento kroužek povedou dočasně i v místní mateřské škole, kde budou pomáhat našim nejmenším se správnou výslovností hlásek.

     Cenná je spolupráce s logopedkou Mgr. Bažantovou, která do naší školy pravidelně dojíždí a sleduje vývoj i zlepšení u dětí v logopedickém kroužku.     

logopedie

LOGOPEDICKÁ NÁPRAVA NA NAŠÍ ZŠ výroční zpráva.pdf (301.21 kB)

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).