ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Základní umělecká škola

Také v letošním školním roce 2023/24 probíhá na naší ZŠ výuka umělecké školy  Přelouč.

Vyučující: Elena Zubarová

Jde o výuku hry na klavír a hudební nauku - v pondělí (12,30 - 14,00), v úterý (12,30 - 17,00) a v pátek (12,30 - 17,00)

 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).