ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Florbalový kroužek

Kdy: čtvrtek 14:15 - 15:15  

Přihlášky: www.florbalprodeti.cz

Třída: 1. - 5.

Cena: 1000Kč/pololetí

Florbalová akademie Olymp florbal otevírá tento externí kroužek ve školním roce 2021/22 také na naší škole. Děti, které mají rády sport, povedou zkušení trenéři. 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).