ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Rozvrh hodin

Školní rok 2020/2021

Rozvrh hodin v jednotlivých třídách:

  • 1. vyuč. hodina: 7.55 - 8.40
  • 2. vyuč. hodina: 8.50 - 9.35
  • 3. vyuč. hodina: 9.50 - 10.35
  • 4. vyuč. hodina: 10.45 - 11.30
  • 5. vyuč. hodina: 11.40 - 12.25
  • 6. vyuč. hodina: 12.35 - 13.20
  • 7. vyuč. hodina: 13.25 - 14.10
  • 8. vyuč. hodina: 14.15 - 15.00
 

I. A

1

2

3

4

5

6

7

8

7.55-8.40 8.50-9.35  9.50-10.35  10.45-11.30  11.40-12.25  12.35-13.20  13.25-14.10   14.15-15.00

PO

ČJ M VV HV

 

 

 

 

ÚT

ČJ M TV ČJ

 

 

 

 

ST

ČJ M PRV ČJ

 

 

 

 

ČT

ČJ M TV ČJ

 

 

 

 

ČJ PRV ČJ

 

 

 

 

 

I. B

1

2

3

4

5

6

7

8

7.55-8.40 8.50-9.35  9.50-10.35  10.45-11.30  11.40-12.25  12.35-13.20  13.25-14.10   14.15-15.00

PO

ČJ M PRV ČJ  

 

 

 

ÚT

ČJ M VV ČJ  

 

 

 

ST

ČJ M TV ČJ

 

 

 

 

ČT

ČJ M HV

   

 

 

 

ČJ PRV TV ČJ

    

 

 

 

 

II.

1

2

3

4

5

6

7

8

7.55-8.40 8.50-9.35  9.50-10.35  10.45-11.30  11.40-12.25  12.35-13.20  13.25-14.10  14.15-15.00 

PO

ČJ

M PRV ČJ ČJ

 

 

 

ÚT

ČJ TV M HV  

 

 

 

ST

ČJ M PRV ČJ VV

 

 

 

ČT

ČJ TV M ČJ  

 

 

 

ČJ M ČJ  

 

 

 

 

III.

1

2

3

4

5

6

7

8

7.55-8.40 8.50-9.35  9.50-10.35  10.45-11.30  11.40-12.25  12.35-13.20  13.25-14.10  14.15-15.00 

PO

ČJ AJ M ČJ ČJ

 

 

 

ÚT

ČJ M PRV VV ČJ

 

 

 

ST

AJ TV M ČJ  

 

 

 

ČT

ČJ M PRV TV

 

 

 

AJ ČJ M ČJ HV

 

 

 

 

IV.

1

2

3

4

5

6

7

8

7.55-8.40 8.50-9.35  9.50-10.35  10.45-11.30  11.40-12.25  12.35-13.20  13.25-14.10  14.15-15.00 

PO

ČJ M AJ ČJ VLA HV

 

 

ÚT

M ČJ TV ČJ

 

 

 

ST

ČJ AJ M VV VV

 

 

 

ČT

ČJ M VLA ČJ

 

 

 

ČJ AJ M TV

 

 

 

 

V.A

1

2

3

4

5

6

7

8

7.55-8.40 8.50-9.35  9.50-10.35  10.45-11.30  11.40-12.25  12.35-13.20  13.25-14.10  14.15-15.00 

PO

ČJ ČJ ICT M  

 

 

ÚT

ČJ M VLA AJ TV  

 

 

ST

ČJ  M ČJ VV

VV

 

 

ČT

M HV ČJ TV AJ

 

 

 

ČJ AJ VLA M

 

 

 

 

V.B

1

2

3

4

5

6

7

8

7.55-8.40 8.50-9.35  9.50-10.35  10.45-11.30  11.40-12.25   12.35-13.20 13.25-14.10  14.15-15.00 

PO

ČJ M TV ČJ HV

 

 

 

ÚT

ČJ AJ M VV

VV

 

 

ST

ČJ M ČJ VLA ICT

 

 

 

ČT

M AJ ČJ

 

 

 

ČJ TV M AJ VLA

 

 

 

 

VI.

1

2

3

4

5

6

7

8

7.55-8.40 8.50-9.35  9.50-10.35  10.45-11.30  11.40-12.25  12.35-13.20  13.25-14.10  14.15-15.00 

PO

FY ČJ M AJ/ICT TV/D TV/CH

D

 

ÚT

ČJ HV ICT/AJ M VV VV

 

 

ST

M PP ČJ TV/D TV/CH AJ

 

 

ČT

Z

AJ M FY ČJ D

 

 

M ČJ Z PP

s ČP

l OV 

s ČP

l OV

 

 

 

VII.

1

2

3

4

5

6

7

8

7.55-8.40 8.50-9.35  9.50-10.35  10.45-11.30  11.40-12.25  12.35-13.20  13.25-14.10  14.15-15.00 

PO

M NJ FY TV/CH TV/D AJ

HV

 

ÚT

M AJ ČJ D

s OV

l  ČP

s OV

l ČP

 

 

ST

ČJ AJ/ICT ICT/AJ TV/D Z TV/CH

PP

 

ČT

M ČJ NJ ČJ FY D

 

 

ČJ Z PP M VV VV

 

 

 

VIII.

1

2

3

4

5

6

7

8

7.55-8.40 8.50-9.35  9.50-10.35  10.45-11.30  11.40-12.25  12.35-13.20  13.25-14.10  14.15-15.00 

PO

ČJ M CH AJ D VV

 

 

ÚT

M NJ ČJ FY AJ TV/D

TV/CH

VKZ

ST

Z CH PP M HV ČJ

 

 

ČT

ČJ Z SVS AJ M TV/CH

TV/D

 

D FY ČJ NJ

s OV

l  ČP

s OV

l  ČP

 

 

 

IX.

1

2

3

4

5

6

7

8

7.55-8.40  8.50-9.35 9.50-10.35  10.45-11.30  11.40-12.25  12.35-13.20  13.25-14.10  14.15-15.00 

PO

M AJ ČJ NJ D PP  

 

ÚT

AJ ČJ M CH VV TV/D

TV/CH

MS

ST

ČJ NJ FY Z ČJ M

 

 

ČT

ICT M AJ

s OV

l  ČP

s  OV

l  ČP

TV/CH

TV/D

Vkz

D

PP

M

ČJ

CH

HV

 

 

Ms - Matematický seminář
Svs - Společensko vědní seminář

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).