ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Šablony I - Moderní vzdělávání

Ve školním roce 2023/2024 je škola zapojena do projektu :

Šablony I - Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Řečany nad Labem Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005434 Období realizace: 1. 7. 2023 – 30.6. 2025

Publicita na web_V02_OP JAK_ZŠ a MŠ Řečany nad Labem.pdf (108 kB)

 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).