ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Projekt Jsem laskavec

Školní rok 2021/22 

od 11. října do 10. listopadu sbírka pro Záchrannou stanici Lipec (seznam věcí v příloze)- VYBRÁNA BYLA FINANČNÍ ČÁSTKA V HODNOTĚ 8000Kč a z materiálních věcí krmení pro ptáky, kočky, hlodavce a také hygienické pomůcky

12. 11. od 13,00h předání sbírky školním parlamentem přímo zástupcům ze záchranné stanice

12. 11. v 9,00h  předání přání a dárků od žáků 5. třídy obyvatelům Komunitního domu v Řečanech n.L.

12. 11. Překvapení pro žáky i zaměstnance školy od dětí a p. učitelek ze školní družiny

Fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.

Diplom_A4_2021.pdf (960.64 kB)

Sbírka_certifikát (1).pdf (194.66 kB)

Jsem laskavecSeznam věcí pro sbírku.docx (13.51 kB)

letak zachranna stanice lipec.pdf (8.07 MB)

Jsem laskavec 202122.pdf (861.21 kB)

Diplom"Jsem laskavec" 2020

Laskavec 2020

Laskavec 2019.pdf (1.57 MB)

Plakát_laskavec_2018.pdf (405.63 kB)

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).