ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Normální je nekouřit

Normální je nekouřitNormální je nekouřit

http://www.ped.muni.cz/normalnijenekourit/puvodni_web/

http://www.ped.muni.cz/normalnijenekourit/aktuality.php

http://www.nekuratka.cz/

    

     I v letošním školním roce 2021 – 2022  se naše ZŠ Řečany nad Labem opět zapojila                       do projektu Normální je nekouřit. Program byl realizován na celém 1. stupni naší základní školy - v 1., 2.A, 2.B, 3., 4. a 5. ročníku.

     Program Normální je nekouřit vznikl v roce 2006 ve spolupráci Pedagogické a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Ligy proti rakovině Praha. Jde o program zaměřený na komplexní podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření u dětí mladšího školního věku. Průvodcem celého programu je veverka Věrka – symbol zdravého životního stylu, která si s dětmi povídá o zdraví, o nemoci, o aktivním pohybu ve volném čase, o zdravé výživě, lesních zvířátkách. Její protiklad cigaretka Retka, symbolizující nezdravý způsob života. Zábavnou formou se tak žáci seznamují s tím, že kouření není normální součástí našeho životního stylu. Dozvídají se o tom, co je zdravé, o orientaci v rizicích, se kterými se mohou setkat a účinné prevenci tak, aby byly připraveny uchovat si své zdraví i v dospělosti. Hlavním cílem projektu je snaha to, aby děti kouřit vůbec nezačaly. Projekt dává možnost systematicky začlenit tuto problematiku do výuky na základní škole, nabízí ověřené efektivní metodické postupy.

     V letošním školním roce jsme se projektu věnovali v měsíci červnu. Během této doby si žáci povídali o škodlivosti kouření, které ohrožuje náš organismus.

     Prvňáci si přečetli Pohádku o veverce Věrce, které kouření v lese vadilo. Motivační příběh vyvolal diskuzi. Povídali si o tom, co kluci, kteří v lese kouřili, dělali špatně, proč by se kouřit nemělo a jaké zdravotní komplikace může kouření způsobit. Děti vyplňovaly pracovní listy o tom, co je a není zdravé, poznávaly ovoce a zeleninu. Probíhala beseda o tom, jaké potraviny jsou pro nás prospěšné a jaké ne. Říkali si, proč nejsou pro tělo zdravé a dobré. Povídali si o tom, kdo je Špindíra, co mají a nemají nosit v aktovce  do školy. Připomněli si důležitá telefonní čísla. 

     Ve druhém ročníku si žáci povídali o tom, co prospívá a co škodí našemu tělu. Během týdne doplňovali do tabulky, jaký druh zeleniny a ovoce snědli, co mají nejraději a proč. Děti tvořily příběh podle obrázkové osnovy O veverce Věrce. Děti pak měly ve dvojicích za úkol vyplnit tajenky. Na závěr si všichni vše zopakovali a vymalovali si omalovánku k tématu. 

      Žáci 3. třídy plnili úkoly na téma – Historie kouření. V hodině vyplňovali dotazník na toto téma.

     Žáci čtvrtého ročníku se zúčastnili programu podpory zdraví a prevence kouření „Normální je nekouřit“. Po úvodním seznámení žáci pracovali s textem „Pohádka                                     o závislosti“ a na základě porozumění textu odpovídali na otázky z pracovního listu. Projekt děti zaujal a odnesli si z něho důležité poznatky a informace týkající se zdraví a rizik spojených s kouřením. 

     I pátý ročník se zapojil  do projektu „Normální je nekouřit“. Žáci si zopakovali si účinky kouření na zdraví člověka. Připomněli si, jak důležitý je zdravý životní styl. Předvedli si na modelových situacích, jak odmítnout návykovou látku. Letos se zaměřili také na sebepojetí                    a sebeúctu. Jak je důležité, aby si člověk vážil sám sebe a jak to souvisí s dovedností odmítnout třeba cigaretu. Na závěr si ve skupinkách zahráli hru „Pětkrát odpověz“, kde bylo 25 otázek na všechna témata, která jsme za 5 let v programu Normální je nekouřit probrali.

Ve třídách byla vypracována řada pracovních listů, doplňovaček, spojovaček i omalovánek. 

     Doma s rodiči děti společně řešily to, jak je nikotin nebezpečný nejen pro kuřáky, ale i pro ty, kteří se v zakouřeném prostředí nacházejí. Probrali jsme i otázky ohleduplnosti, vytrvalosti, model rozhodování, informovali jsme žáky o potravinové pyramidě. Starší žáci se seznámili i s  nebezpečím alkoholu a drog, s nebezpečím závislosti na hracích automatech, internetu. Ukázali jsme si, jak je jednoduché společně si připravit svačinky z ovoce i zeleniny nebo si společně zasportovat. 

    S projektem Normální je nekouřit budeme pokračovat i dalším školním roce.

Mgr.Jana Vohralíková, koordinátorka projektu     

Normální je nekouřit                                     

 

 

Normální je nekouřit 2020-21.docx (122.02 kB)

Normální je nekouřit 2015-2016.pdf (550.4 kB)

Normální je nekouřit 2018-19.pdf (327.46 kB)

Výkaz o využití programu Normální je nekouřit 2015-16.pdf (327.21 kB)

Aktuální počasí

dnes, pondělí 20. 5. 2024
slabý déšť 24 °C 11 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 25/13 °C
středa 22. 5. déšť 16/11 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 21/10 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:162
TÝDEN:162
CELKEM:302724

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).