ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Fond Sidus

Školní rok 2021/22

I v letošním školním roce jsme udělali sbírku na pomoc dětem.

Všem za podporu a pomoc děkujeme. (Viz certifikát dole )

 

Certifikat_20220511_VS139860.pdf (1.17 MB)

 

Certifikat_20171116_VS120803.pdf (141.8 kB)

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).