ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Probíhající projekty EU

Ve školním roce 2020/2021 je škola zapojena do projektu :

 

ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ, ŠD A MŠ ŘEČANY NAD LABEM - Šablony II

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013073.

Celková výše podpory: 1.521.047,-Kč.

 

ZAPOJENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ŘEČANY NAD LABEM DO PROJEKTU EU

Škola je zapojena do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000074

 

DOTAZNÍK, MAP ORP Přelouč, VEŘEJNOST.pdf (549.01 kB)

plakát_publicita_sablony_2019_2020.pdf (73.61 kB)

PUBLICITA PROJEKTU - ZAPOJENÍ ZŠ A MŠ.pdf (614.18 kB)

Publicita_projektu_2017_2018.pdf (73.41 kB)

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).