ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Probíhající projekty EU

Ve školním roce 2021/2022 je škola zapojena do projektů :

 

1. Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3

Zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Řečany nad Labem III 

 

2. Zapojení ZŠ a MŠ Řečany nad Labem do projektu EU

Škola je zapojena do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000074

 

3. Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy (financováno Evropskou unií)

priloha_997424488_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO.pdf (174.08 kB)

 

4. Projekt I-KAP II

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II) je spolufinancován Evropskou unií.

Ostatní projekty:

5. Normální je nekouřit

6. Zdravá výživa

7. eTwinning - mezinárodní projekt

8. Jsem laskavec

9. Hrdá škola

10. Partnerství s keňskou školou

11. Semiramis

12. Pávo pro každý den

13. Easy speak

14. Vzpoura úrazům

15. Besedy s MP Přelouč

16.Olympijský víceboj (ČOV)

17. Regionální olympiáda dětí a mládeže (PSO + AŠSK)

18. Onejrychlejšího chlapce a dívku Pardubic (AC Pardubice)

19. Mc Donald Cup (FAČR)

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).