ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Prázdniny ve školním roce

1. Organizace vyučování ve šk.r. 2021/2022 dle pokynů MŠMT 

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 30. června 2022.

 

Podzimní prázdniny

27. října a 29. října 2021

Vánoční prázdniny

23. prosince 2021 až 2. ledna 2022 

Vyučování začne 3. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny

4. února 2022

Jarní prázdniny

28. února - 6. března 2022

Velikonoční prázdniny

14. dubna 2022

Hlavní prázdniny

1. července až 31. srpna 2022

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne 1. září 2022.

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku-2021-2022-v-zakladnich-skolach

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).