ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Počty žáků pro rok 2023/2024

Třída    Třídní učitel       Chlapci    Dívky   Celkem

I.

Mgr. M. Nedbalová

9 16

25

 

II. A

 Mgr. R. Obešlová

9

 

    8

    

 

    17      
II. B   Ing. A. Pušová 7 8 15
III.   Mgr. M. Nováková 11 13 24
IV. A    

   Mgr. K. Vrzalová

  10      5      15

IV. B    

   Mgr. J.    Vohralíková    7  6

13

V. 

 

 

1. stupeň  

 Mgr. M.   Lišková

--------------------------------------------------

   11

 

 

64

  14  

 

 

70

25 

 

 

134

VI. Mgr. M. Mynářová 12 12 24
VII. 

Mgr. J. Böserle

14 13 27
VIII.   Mgr. H. Valentová  11 20 31
   IX. Mgr. K. Bačkovská 18 11 29
2. stupeň    --------------------------------------------------       54    56

        111   

     

Celkem 1. a 2. st.            -------------------------------------------------- 119 126 245

 

 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).