ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán práce - říjen 2023

 

Pondělí 2.10.

7:55 – 15:00 Školní výlet Praha – 7.,8. třída

Čtvrtek 5.10.

7:55 – 13:20 Krajská knihovna Pardubice – Fantastická literatura pro děti a mládež – 9. třída

Pátek 6.10.

7:55 Fotografování 1. třídy

Středa 11.10.

7:55 – 9:00 Beseda s knihovnicí – Po stopách praotce Čecha – 4.B

Čtvrtek 12.10.

13:00  Logopedické sezení s Mgr. Bažantovou

Pátek 13.10.

7:55 – 13:20 Schola Bohemia – burza škol – Ideon Pardubice – 8.,9. třída

Úterý 17.10.

Návštěva prvňáčků v MŠ Řečany nad Labem

Pondělí 23.10 – Pátek 27.10.

Jazykový výukový pobyt v Německu – 8.,9. třída

Pondělí 23.10.

8:30 - 13:20 Projektový den v Kladrubech nad Labem - 7.třída 

Úterý 31.10.

7:55 – 8:40 Besedy MP Přelouč – dopravní výchova 1. třída

8:50 – 9:35 Besedy MP Přelouč – dopravní výchova 2.A

9:50 – 10:35 Besedy MP Přelouč – dopravní výchova 2.B

Sběr starého papíru

 

 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).