ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán práce - květen 2024

ČTVRTEK 2. 5. 

8:50 – 12:25 Plavecký výcvik – 2.A, 2.B, 3. třída

PÁTEK 3. 5. 

7:55 – 10:35 Řečanský slavík – pěvecká soutěž – všechny třídy

PONDĚLÍ 6. 5. 

7:55 – 11:30 Pohár ROZHLASU

ÚTERÝ 7. 5. 

9:50 – 15:00 Exkurze do Elektrárny Hučák – 8. třída

8:00 – 10:00 ŠD – přátelské utkání v kopané se ŠD Přelouč Smetanova

ČTVRTEK 9. 5. 

7:55 – 11:30 Fotografování třídních kolektivů  - 1., 2.A, 2.B, 3., 4.A, 4.B, 5.třída

PONDĚLÍ 13. 5. 

Projektový týden k 200. výročí narození B. Smetany (13.-17.5.)

8:50 – 10:35 Návštěva knihovny Řečany nad Labem – 1. třída

10:35 – 11:30 Autorské čtení v kombinaci s tématy primární prevence – 6. třída

11:40 – 13.20 Autorské čtení v kombinaci s tématy primární prevence – 7. třída

ÚTERÝ 14. 5. 

8:50 – 9:35 Návštěva lektora ze SVP Archa Chrudim – 6. třída

16:00 – 17:00 ŠD – Den pro rodinu – zábavné odpoledne

ČTVRTEK 16. 5.  

7:55 – 15:00 VČM Pardubice – vzdělávací program Superhrdinové – 2.B

7:55 – 15:00 Kladruby Race

PÁTEK 17. 5. 

Projektový týden k 200. výročí narození B. Smetany – výstava prací

7:55 – 15:00 Poznávací přírodovědná soutěž – školní kolo

PONDĚLÍ 20. 5. 

13:30 – 15:30 Logopedické sezení s Mgr. Bažantovou

ÚTERÝ 21. 5. 

7:55 – 15:00 Sběr starého papíru

Výlet do toulovcových Maštalí – 4.A, 5.tř

Beseda s Ing. M. Kindlovou (Život na zahradě) – 4.B

STŘEDA 22. 5. 

7:55 – 15:00 Přírodovědná poznávací soutěž - rostliny

ČTVRTEK 23. 5. 

Fotografování třídních kolektivů – 6., 7., 8., 9. třídy

PÁTEK 24. 5. 

7:55 – 13:20 Vzdělávací program v centru SFÉRA Pardubice – 9. třída

ÚTERÝ 28. 5. 

7:55 – 13:20 Školní výlet do Prahy – Praha hravě – 4.A, 4.B, 5. třída

PÁTEK 31. 5. 

7:55 – 15:00 Návštěva Cinema City v Pardubicích, film Jeden život – 6., 7., 8., 9. třída

7:55 – 11:30 Cestovatelský program ke Dni dětí – 1., 2.A, 2.B, 3., 4.A, 4.B, 5.třída

 

 

 

 

 

 

 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).