ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán práce - květen 2022

středa 4.5.

celý den  - Štafetový pohár, atletické závody v Pardubicích –                                 

              vybraní žáci 2. – 5. třída, pedag. dozor: B. Roztočilová

čtvrtek 5. 5.

8,50 – 12,25   Plavecký výcvik, Pardubice                  2.A, 2.B, 3.tř., 4.tř.

9,50 – 15,00   Protidrogový vlak Přelouč                   7.tř., 8.tř., 9.tř.

pátek 6. 5.   

8,50 – 13,20  Německý projektový den Legendy      8.tř.SK1, V. Danielová

úterý 10. 5.

7,45 – 16,00  Sběr starého papíru, areál ZŠ

středa 11. 5.

15,30 – 17,00   Akce školní družiny – Den pro rodinu

celý den           Den bláznivých ponožek, akce v rámci projektu Hrdá škola

čtvrtek 12. 5.

od 7,55            Dopravní hřiště Přelouč     4. třída, K. Vrzalová

pondělí 16. 5.

9,50 – 11,30   Knížka pro prvňáčka, knihovna ŘnL    1. třída, M. Nováková.

středa 18. 5.

10,00 – 14,00  Den s němčinou (hudební workshop a koncert skupiny Munich Supercrew – Tyršovy sady Pardubice                       8. tř. SK1, V. Danielová

čtvrtek 19. 5

od 13,30      Logopedické sezení s Mgr. Bažantovou - žáci z logopedického kroužku

pátek 20. 5.

7,55 – 10,00      Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

čtvrtek 26. 5.

7,55 – 13,20       Fotografování tříd

pondělí 30. 5.

9,50 – 11,30   Knížka pro prvňáčka, knihovna ŘnL    1. třída, M. Nováková.

 

     

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).