ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán práce - duben 2024

ÚTERÝ 2. 4.

7:55 – 9:35 Beseda MP Přelouč-Dopravní výchova – 4.A, 4.B

ČTVRTEK 4. 4.

8:50 – 12:25 Plavecký výcvik – 2.A, 2.B, 3. třída

PÁTEK 5. 4.

7:55 – 11:30 Ukliďme Česko – všechny třídy

PONDĚLÍ 8. 4.

7:55 – 15:00 VČD Pardubice (Přestupní stanice Strach) – 6. tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.

7:55 – 8:40 Beseda s architektkou v rámci projektu MAP – 2.B

8:50 – 9:35 Beseda s architektkou v rámci projektu MAP – 2.A

14:00 – 17:00  Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

STŘEDA 10. 4.

7:55 – 13:20 Městská knihovna Pardubice – Nové kriminální příběhy pro malé detektivy – 4.třída

ČTVRTEK 11. 4.

8:50 – 12:25 Plavecký výcvik – 2.A, 2.B, 3. třída

PÁTEK 12. 4.

10:00 – 11:00 Burn Fighters – preventivní program – 6. třída, 7. třída

11:10 – 12:10 Burn Fighters – preventivní program – 8. třída, 9. třída

STŘEDA 17. 4. -21. 4.

Zájezd do Anglie – výběr žáků

ČTVRTEK 18. 4.

8:50 – 12:25 Plavecký výcvik – 2.A, 2.B, 3. třída

PÁTEK 19. 4.

7:55 – 8:40 Divadélko pro školy HK – 1.tř., 2.A, 2.B, 3.tř., 4.tř., 5.tř.

8:50 – 9:35 Divadélko pro školy HK – 6. tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.

PONDĚLÍ 22. 4.

15:00 Oslavy DNE ZEMĚ – Ekotým ve spolupráci se ŠD, výukový program „Vlci“ 15-16hod.

ÚTERÝ 23. 4.

15:30 – 17:30 Rodičovské schůzky/Konzultační odpoledne

ČTVRTEK 25. 4.

7:55 – 15:00 Návštěva v Poslanecké sněmovně v Praze – výběr žáků 9. třídy

 

 

 

 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).