ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán práce - březen 2024

PÁTEK 1.3.

11:40 – 15:00  Chemická olympiáda,  SPŠT Pardubice  - výběr žáků

ÚTERÝ 5.3.

12:30 – 15:30 Školní družina – program Piráti v MK Přelouč

ČTVRTEK 7.3.

8:50 – 12:25 Plavecký výcvik – 2.A, 2.B, 3. třída

PÁTEK 8.3.

7:55 – 15:00  Výlet do Prahy a exkurze do Národního muzea – 8.třída, SK2

PONDĚLÍ 18.3.

8:50 – 10:35 Návštěva Knihovny Řečany nad Labem – 1. třída

přestávky : projekt HRDÁ ŠKOLA: Den společného umění

ÚTERÝ 19.3.

7:55 – 13:20 Okresní kolo Biologické olympiády, DDM Delta Pardubice – výběr žáků 9.tř.

                  Krajské kolo olympiády z ČJ, Mozartova Pardubice - výběr žáků 9.tř.

 

ČTVRTEK 21.3.

7:55 – 15:00 Národní zemědělské muzeum Praha – 4.třída, 5. třída

8:50 – 12:25 Plavecký výcvik – 2.A, 2.B, 3. třída

PÁTEK 22.3.

7:55 – 9:35 – Abeceda peněz – finanční gramotnost – 2.A, 2.B, 4.A

                Matematický klokan

ÚTERÝ 26.3.

od 7:55  - Den NARUBY - učí žáci 9. třídy

STŘEDA 27.3.

7:55 – 15:00  Vzdělávací program – Studijní vědecká knihovna Hradec Králové – 9.třída

7:55 – 8:40  Zdravé stravování – 4.A

12:30-15:30   Školní družina – workshop zdravého stravování

 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).