ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Sběr starého papíru

 

1proběhne na naší ZŠ

dne 6. října 2020

Sběrový papír odevzdávejte v areálu školy: od 7.45 do 16.30 hod.

 

 

 

Vybírat se budou pevně svázané balíčky: 

  • novin
  • časopisů
  • směs novin, časopisů a kancelářského papíru (bez lepenky)
  • (pouze v malém množství – do 10 kg !)

Ve sběru nesmí být igelity, dráty (z kalendářů), knihy musí být bez tvrdých desek.

Pro nejpilnější žáky sběrových akcí šk. roku 2019/2020 bude v červnu uspořádán výlet.

Sběr druhot. surovin_2017.pdf (136.89 kB)

 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).