ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Sběr starého papíru

 

1SBĚR STARÉHO PAPÍRU

proběhne na  ZŠ v Řečanech n.L. 8. 6. 2021

od 8.00  do 15.00 hod.

Vybírat se budou pevně svázané balíčky:

  • novin
  • časopisů
  • směs novin, časopisů a kancelářského papíru (bez lepenky)
  • obaly z vlnité lepenky (v omezeném množství)

 

Ve sběru nesmí být igelity, dráty (z kalendářů), knihy musí být bez tvrdých desek.

Sběr papíru (43 kB)

 

 

 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).