ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Aktuality ZŠ

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ VYDANÉ MŠMT S ÚČINNOSTÍ OD 25.2.2021 a od 28.2. 2021

Datum: 24. 2. 2021

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ VYDANÉ MŠMT S ÚČINNOSTÍ OD 25.2.2021 a od 28.2. 2021

Provoz školy od 22.2. do 26.2. 2021

Datum: 12. 2. 2021

Podle vyjádření MŠMT zůstanou školy do 26. 2. 2021 ve stejném režimu jako doposud.

Úplata za ŠD-leden, únor

Datum: 4. 2. 2021

Úplata za ŠD v měsících leden-únor se bude týkat žáků 1. a 2. tříd podle platné směrnice ŠD. Ostatní žáci na distanční výuce (3.-5.třídy) budou od úplaty oproštěni.

Provoz školy od 1.2. do 14.2.2021

Datum: 28. 1. 2021

Podle nařízení MŠMT se na provozu škol od 1.2. do 14. 2. 2021 nic nemění. Prezenční výuka trvá pro 1.-2. třídy, distanční výuku mají 3.-9.třídy. Upravené rozvrhy pro distanční výuku naleznete v sekci Rozvrh hodin- Distanční výuka.

Školní olympiáda v cizím jazyce (AJ/NJ) 2

Školní olympiáda v cizím jazyce (AJ/NJ)

Datum: 27. 1. 2021

ZŠ a MŠ vyhlašuje pro žáky 3.-9. tříd školní olympiádu v cizím jazyce.
Téma: Místo, kde žiji (zpracování projektu)

Hlasování žáků naší školy o nejhezčí zimní fotografii

Datum: 27. 1. 2021

Žáci školy mohou hlasovat o nejhezčí zimní fotografii svých spolužáků.

Předání výpisu vysvědčení 28.1.2021

Datum: 22. 1. 2021

Ve čtvrtek 28.1. 2021 bude předávám výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/21(informace o způsobu předání a čase obdrží zákonní zástupci žáků od třídních učitelů).
29.1.2021-jednodenní pololetní prázdniny(nebude online výuka)

Informace o přijímacím řízení na SŠ

Datum: 8. 1. 2021

Informace o přijímacím řízení na SŠ

Organizace školní výuky od 4. 1. 2021

Datum: 29. 12. 2020

Organizace školní výuky od 4.1.2021

Zahájení provozu školní družiny od 4.1.

Datum: 29. 12. 2020

Zahájení provozu školní družiny od 4. 1. 2021

Placení stravného na leden 2021

Datum: 28. 12. 2020

Oznámení o placení stravného na leden 2021

Zákaz pohybu uvnitř areálu školy

Datum: 24. 11. 2020

Po dobu stavby (i po pracovní době) celý týden od 23 - 30.11.2020 je zákaz pohybu uvnitř areálu školy, z důvodu prací na sportovním areálu školy.

Volby do Školské rady

Datum: 20. 11. 2020

Výsledky voleb do Školské rady.

Krizové ošetřovné

Datum: 5. 11. 2020

Aktuální informace pro rodiče

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14.10.

Datum: 14. 10. 2020

Tisková zpráva MPSV 13.10.2020

Opatření MŠMT pro školy

Datum: 9. 10. 2020

Opatření pro školy od 12.10.2020

Vyhodnocení dotazníků pro zákonné zástupce

Datum: 8. 10. 2020

Vyhodnocení dotazníků viz Dokumenty - Dokumenty školy.

Omezení zájmových kroužků

Datum: 1. 10. 2020

Na základě nových opatření a vyhlášení nouzového stavu k 5.10.2020 nebudou na ZŠ i ve školní družině kroužky od tohoto data probíhat. Jejich pokračování nebo zahájení je naplánováno od 2.11.2020 v závislosti na dalších epidemiologických doporučeních, o kterých Vás budeme včas informovat.
Individuální logopedické chvilky a doučování žáků (pedag. intervence) bude probíhat BEZ OMEZENÍ.

Nová nařízení MZ

Datum: 18. 9. 2020

Nová nařízení MZ o nošení roušek s účinností od 18.9.2020-viz Dokumenty-Dokumenty pro rodiče.

Zřízení žákovských účtů

Datum: 18. 9. 2020

Zřízení žákovských emailových účtů pro potřeby distanční výuky (online výuky)-žáci 8. a 9. ročníku podle pokynů tř. učitelů ověří funkčnost účtů.

Plošná opatření týkající se ZŠ

Datum: 18. 9. 2020

Od pátku 18.9.2020 zavádí Ministerstvo zdravotnictví další plošná opatření, která se týkají také základních škol:
OD 18.9. JE POVINNÉ NA 2. STUPNI NOSIT ROUŠKU I BĚHEM VÝUKY VE TŘÍDÁCH (výjimku tvoří předměty HV a TV).

Informace MUDr.Hlaváčkové

Datum: 14. 9. 2020

Informace MUDr. Hlaváčkové k současné epidemiologické situaci

Aktuální zpráva ohledně nošení roušek ve škole

Datum: 9. 9. 2020

Dle aktuálního pokynu Ministerstva zdravotnictví nebudou muset nosit roušky děti ve třídách, pouze na chodbách a v dalších společných prostorech školy. Proto je nutné, aby děti měly při příchodu do budovy roušku, kterou si ve třídě uschovají do vlastního obalu (např. igelit. sáčku).

Hygienická opatření ve škole

Datum: 30. 8. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

vzdělávání bude i v letošním školním roce 2020/2021, přinejmenším v jeho začátku, ovlivněno aktuální epidemiologickou situací. O opatřeních, které jsme jako škola nuceni přijímat, Vás budeme průběžně informovat ( sledujte "Aktuality ZŠ").

Vycházíme především z manuálu MŠMT a z podkladů Ministerstva zdravotnictví. Jsme si vědomi toho, že situace nebude jednoduchá ani pro jednu stranu a bude vyžadovat od všech zodpovědný přístup, pochopení a trpělivost.

Děkujeme

Informace pro zákonné zástupce: COVID-19

Datum: 28. 8. 2020

Informace

Změna ceny stravného

Datum: 22. 8. 2020

Od 1. 9. 2020 se mění cena stravného v ZŠ, MŠ a pro cizí strávníky, více v sekci Školní jídelna - Vnitřní řád jídelny ZŠ, Vnitřní řád jídelny MŠ.

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).