ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán akcí školní družiny

PLÁN PŘÍLEŽITOSTNÝCH AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ ROK 2023 /2024

 

 

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC, LEDEN

Drakiáda -  v týdnu od 16. - 20.10.                                                                                      

Podzimní výstavka tvořivosti dětí -8.11.    

Jsem laskavec (celoškolní akce na podporu farmy U veselého psa v Sezemicích)      

Vánoční program pro děti

Výtvarná soutěž                               

 

ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN              

Karneval

Program s Městskou knihovnou Přelouč

Jarní výstavka tvořivosti

Den Země – společná akce s EKOTÝMEM školy       

Turnaj v kopané – utkání s okolními družinami

Den pro rodinu

Oslavy Dne dětí  

                                            

 

 

 

 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).