ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán akcí školní družiny

ŠK. ROK 2021/2022

 

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC, LEDEN

Drakiáda                                                                                         

Podzimní výstavka tvořivosti dětí

Jsem laskavec

Vánoční dílničky

Výtvarná soutěž                               

 

                                ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN              

Karneval

Program s knihovnou Přelouč

Jarní výstavka tvořivosti

Den Země – společná akce s EKOTÝMEM školy

Den pro rodinu

Oslavy Dne dětí  

Turnaj ve vybíjené

                                            

 

 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).