ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Informace pro zákonné zástupce

Aktuální informace

  • Oznámení:

1.

Úplata za školní družinu za 2. pololetí šk, roku 2022/23 (únor - červen) ve výši 700Kč se hradí nejpozději do 15.2. 2023 (viz směrnice Úplata ve školní družině - bod 5). V případě, že je účastník přihlášen k pravidelné denní docházce pouze do ranní družiny, úplata činí 350Kč.

 

2.

Od ledna 2023 se opět rozběhne činnost zájmového kroužku SPORTÍK.
Povede jej pí. vychovatelka Farkašová. 

První schůzka kroužku proběhne 6.1. 2023

Zájmový kroužek MAŽORETKY již do konce školního roku 2022/2023 probíhat nebude.

Děkujeme za pochopení.

                                                             

  • Žádost:

Žádáme rodiče, aby respektovali, že provoz školní družiny i činnost zájmových kroužků při družině končí v 16 hodin, a svoje děti si vyzvedávali včas. Děkujeme.

                                                        

Informace o školní družině

Od 1. 9. 2022 dochází ke zvýšení úplaty ve ŠD na 140Kč/měsíc a při pravidelné denní docházce pouze do ranní družiny na 70Kč/měsíc.

Případné dotazy na telefonu 604 125 104.  

 

                                                                                                               J. Andrlová

Formulář Přihláška do školní družiny na šk. rok 2022-2023.doc (45.5 kB)

Informační list pro zákonné zástupce žáků.doc (55 kB)                                                                                                                          

                                                                                                                    

 

 

 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).