ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Informace pro zákonné zástupce

Aktuální informace

 

PŘEHLED POPLATKŮ  ZA  ZÁJMOVÉ  KROUŽKY PŘI ŠKOLNÍ DRUŽINĚ.

ŠIKULKA                            300 Kč/pololetí

KERAMIKA   ZAČ.              300 Kč/šk. rok

KERAMIKA  POKROČ.       300 Kč/šk. rok

RUČNÍ PRÁCE                   300 Kč /pololetí

SPORTÍK                               0 Kč

Poplatky zasílejte do třídních fondů.

Případné dotazy ohledně ŠD na telefonu 604 125 104.  

                                                                      J. Andrlová – vedoucí vychovatelka ŠD

                                             

 Dokumenty ŠD                                                  

 Formulář Přihláška do školní družiny na šk. rok 2024-2025.pdf (203.97 kB)                              Informační list pro zákonné zástupce žáků 2023-24.doc (55 kB)

                                                                                                             

 

 

 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).