ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Zápis do MŠ

Rozhodnutí o přijetí:

Registrační čísla dětí přijatých do MŠ pro školní rok 2021/2022:

21/002

21/003

21/004

21/005

21/006

21/001

21/007

21/008

21/009

21/010

21/022

21/023

21/011

Doplňkové děti (sdílené místo):

21/012

21/013

 

Registrační čísla dětí nepřijatých do MŠ:

21/014

21/024

21/015

21/016

21/017

21/018

21/019

21/020

21/021

Do MŠ nastoupí děti po dovršení věku 3 let.

 

Kritéria_ pro_ přijímání_ dětí.docx (15.07 kB)

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).