ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Zápis do MŠ

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, Školní 227, okres Pardubice

(MŠ, Budovatelů 284, Řečany n. L.)

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2023/2024

4. května 2023

Vyzvedávání žádostí:

  • 20. dubna 2023 v době od 15.00 do 16.30 hod. Tento den je zároveň „Odpoledne otevřených dveří" v budově MŠ v Řečanech nad Labem. Zákonní zástupci s dětmi si mohou prohlédnout prostory mateřské školy a zároveň si vyzvednout přihlášku do MŠ na školní rok 2023/2024 u vedoucí učitelky ve třídě Sluníček.
  • Tiskopisy, které musí být doloženy u zápisu k předškolnímu vzdělávání ke stažení na webových stránkách ZŠ a MŠ Řečany n. L.

 

Doručení žádostí:

Osobní předání vedoucí učitelce ve čtvrtek 4. 5. 2023, v době 15.00 – 16.30 hod. ve třídě Sluníček v budově MŠ (v přízemí budovy).

Vyplněné dokumenty, potřebné k přijetí dítěte do mateřské školy, doručte do mateřské školy. Zároveň Vám bude přiděleno registrační číslo (RGČ).

 

Tiskopisy, které musí být doloženy u zápisu k předškolnímu vzdělávání:

ŘÁDNĚ, ČITELNĚ VYPLNĚNÉ

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • Čestné prohlášení k očkování – od zákonného zástupce
  • Doložení řádného očkování dítěte - kopie očkovacího průkazu dítěte  - titulní strana se jménem a adresou
  • Vyjádření lékaře
  • Kopie rodného listu dítěte
  • U cizinců – okopírovaný platný pas s povoleným pobytem dítěte na území ČR delším než 90 dnů + okopírovaný platný pas zákonného zástupce a dítěte
  • Souhlas zákonných zástupců se zasláním registračního čísla / RGČ/, emailová adresa

 

Seznam přijatých dětí do MŠ na šk. r. 2023/2024 (dle RGČ) bude vyvěšen na webových stránkách MŠ, na vývěsce u mateřské školy.

 

 

Rozhodnutí o přijetí:

Registrační čísla dětí přijatých do MŠ pro školní rok 2023/2024:

2023/017

2023/022

2023/015

2023/008

2023/013

2023/016

2023/011

2023/020

2023/026

2023/018

2023/005

2023/007

2023/021

 

Registrační čísla dětí nepřijatých do MŠ pro školní rok 2023/2024:

2023/003

2023/023

2023/014

2023/009

2023/010

2023/001

2023/006

2023/025

2023/029

2023/019

2023/030

2023/024

2023/027

2023/012

2023/004

2023/002

 

Do MŠ nastoupí děti po dovršení věku 3 let.

 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).