ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Zápis do MŠ

Seznam přijatých dětí do MŠ na šk. r. 2023/2024 (dle RGČ) bude vyvěšen na webových stránkách MŠ, na vývěsce u mateřské školy.

Rozhodnutí o přijetí:

Registrační čísla dětí přijatých do MŠ pro školní rok 2023/2024:

 

 

Registrační čísla dětí nepřijatých do MŠ pro školní rok 2023/2024:

 

 

Do MŠ nastoupí děti po dovršení věku 3 let.

Kritéria_ pro_ přijímání_ dětí.docx (15.07 kB)

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).