ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Říjen

Sportovní školička – každá středa, děti ze třídy Sluníček

3. 10. 2022, 9.00 hod – program obora Žleby „Noční život“

                              - povídání o záhadách nočního života kolem našich domovů

 

10. 10. 2022, 10.45 hod – hudební pohádka „Ferda Mravenec“

                                - 75 Kč

11. 10. 2022 – návštěva prvňáčků ve třídě Sluníček

 

 

 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).