ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Prosinec

1. 12. 2022, 7.45 hod – zimní výlet - zámek Slatiňany

5. 12. 2022, 9.30 hod – pekelná návštěva v MŠ

13. 12. 2022, 16.00 hod – vánoční besídka třídy Sluníček

15. 12. 2022, 16.00 hod – vánoční besídka třídy Hvězdiček

20. 12. 2022, 9.30 hod – Ježíšek v MŠ

21. 12. 2022, 9.30 hod – vánoční besídka pro zaměstnance MŠ

 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).