ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Červen

 

Plavecký výcvik v Kutné Hoře – předškolní děti, každý čtvrtek.

„Sportovní školička“ - pro předškolní děti, každé pondělí.

2. 6. 2023, 9:00 hod – Den dětí – zahrada MŠ

13. 6. 2023, 16:15 hod – schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí

19. 6. 2023,  9:00 hod – divadlo Koloběžka -  „Hurá na prázdniny“

20. 6. 2023 – závěrečný výlet Licibořice – mladší oddělení

20. 6. 2023 – rozloučení předškolních dětí ve třídě Sluníček, sportovní odpoledne, opékání buřtů

 

 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).