ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Listopad

 

3. 11. 2021, 9.00 hod  - kontaktní přednáška o životě zvířat

     – smysly jednotlivých zvířat: ježek, potkan, poštolka, netopýr, sova                    pálená, krajta, šváb

                              - děti ze třídy Hvězdiček

                              - placeno ze šablon

    

3. 11. 2021, 10.00 hod  - kontaktní přednáška o životě zvířat

     – smysly jednotlivých zvířat: ježek, potkan, poštolka, netopýr, sova                  pálená, krajta, šváb

                              - děti ze třídy Sluníček

                              - placeno ze šablon

 

 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).