ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Květen

10. 5. 2022, 15.00 – 16.30 hod – zápis do MŠ

11. 5. 2022, 9.00 hod – možnost zrakového screeningu

12. 5. 2022, 9. 00 hod – divadelní představení „Šípková Růženka“

Plavání předškolních dětí – každé úterý

Sportovní školička předškolních dětí – každé pondělí

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).