ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Informace pro rodiče

Informace pro zákonné zástupce

a)     Informovat pedagogického zaměstnance o důvodu absence dítěte.

 1. Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19,

      zákonný zástupce zajistí vyzvednutí dítěte z MŠ. 

 1. V případě příznaků COVID – 19 musí zákonný zástupce kontaktovat telefonicky praktického lékaře.
 2. V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předloží zákonný zástupce mateřské škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (odborného lékaře) potvrzující tuto skutečnost.
 3. V případě patrných příznaků COVID – 19 při příchodu dítěte do MŠ, nebude umožněn vstup dítěte do budovy.
 4. Z hygienických důvodů je zakázáno nosit hračky (včetně plyšových hraček) do MŠ, zároveň je zakázáno nosit jídlo z domova do MŠ.

 

Prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

V době dodržování epidemiologických opatření mohou rodiče podat žádost o osvobození od platby úplaty za předškolní vzdělávání, pokud celý měsíc dítě nebude docházet do MŠ. 

Žádost ke stažení dole


 

Pokyny při vstupu do MŠ

 

Žádáme zákonné zástupce o dodržování těchto pokynů:

1. Dodržování 2 m rozestupů.

2. Před vstupem do budovy MŠ je doprovázející osoba povinna použít dezinfekci na ruce.

3. V objektu MŠ nosit roušku (roušky - povinné nošení i před areálem MŠ pro všechny doprovázející osoby i děti).

4. Roušku, ve které dítě přijde do MŠ, si zákonný zástupce odnese domů, odpoledne ji zase přinese.

5. Děti budou převlečeny do jiného oděvu, než ve kterém přišly. Na zahradu budou mít další oděv. Všechno řádně označené.

6. Dítě doprovází pouze 1 osoba.

7. V šatně pouze 2 děti + doprovod dětí – dodržovat rozestupy.

8. Předání dítěte urychlit, nezdržovat se v šatně ani v budově. Je nutné počítat s dostatečnou časovou rezervou při ranním předávání dítěte, šatny dětí mohou být obsazené. Větší počet osob v šatnách není přípustný.

9. Při vyzvedávání platí stejné podmínky jako při předávání dítěte.

10. Při předání dítěte učitelce (první den) předají rodiče „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“. Bez ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ nebude dítě do MŠ přijato.

11. Pokud učitelka zjistí, že dítě při předávání vykazuje symptomy onemocnění COVID 19 (teplota, kašel, rýma, zánět spojivek,…..) nebude dítě do MŠ přijato.

12. Pokud bude dítě během dne vykazovat výše uvedené symptomy, bude umístěno na izolaci a bude kontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. Pro tento případ musí mít dítě v MŠ 1 ks ochranné roušky v igelitovém sáčku, kterou zákonný zástupce uloží do látkové tašky v šatně dětí.

13. Zákaz nosit do MŠ vlastní hračky, plyšáky, jídlo, pití, sladkosti.

14. V prostorách MŠ nemusí nosit roušky děti a pedagogičtí pracovníci.

15. Děti si myjí ruce po dobu 20-30 sekund za dohledu učitelky.

16. Nepoužívat čip – ZVONIT!

17. Vyčkat na povolení ke vstupu do budovy MŠ.


Informace o povinném předškolním vzdělávání 

Rodiče jsou povinni hlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změnu zdravotní pojišťovny, změny telefonního spojení na rodiče...Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte z MŠ písemně pověřit další osoby (formuláře jsou k dispozici u p. učitelek). Bez písemného pověření p. učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodičům. 

Rodiče mohou odhlašovat děti z docházky den předem, nejpozději však do 7:00 hod. v den absence, a to osobně nebo telefonicky na číslech:

 • 466 933 848 
 • 720 596 152 - třída Sluníček
 • 720 659 478 - třída Hvězdiček

Úhrada stravného a školného

Rodiče jsou povinni sledovat termíny úhrad stravného a školného a tyto bezpodmínečně dodržovat. 

Úhrada za předškolní vzdělávání (školné)

Úhrada za pobyt dítěte v MŠ stanoví směrnice podle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Její výše je 300 Kč/měsíc.

Osvobozeni od platby školného jsou:

 • předškoláci v posledním roce docházky do MŠ a děti, které mají odklad školní docházky
 • rodiče, kteří pobírají sociální příplatek a tuto skutečnost prokáží vedoucí učitelce MŠ

Cena stravného

Rodiče odhlašují  děti z docházky a ze stravování den předem nebo nejpozději do 7:00 hod. v den absence. Neodhlášené obědy lze vydat domů pouze první den nepřítomnosti do vlastních jídlonosičů v 11:30 hod. Vydaný oběd je určen k přímé spotřebě. Školní jídelna ručí za kvalitu stravy, která je zkonzumována v Mateřské škole.

                          

Odhlašování stravování

Mohou provádět rodiče den předem (na třídě u pí.učitelky.) nebo v den absence ráno (nejpozději však do 7:00hod.) osobně nebo telefonicky na tel. čísle: 466 933 848. 

Neodhlášené obědy lze vydat domů pouze první den nepřítomnosti dítěte do vlastních jídlonosičů v 11:30 hod. Vydaný oběd je určen k přímé spotřebě. Školní jídelna ručí za kvalitu stravy, která je zkonzumována v mateřské škole.


Výbava dítěte v MŠ

Do herny

 • bačkory (nedávat pantofle – nebezpečí úrazu)
 • hrací kalhoty nebo tepláky( nedávat pod ně punčocháče)
 • děvčata mohou mít zástěrky

Na zahradu

 • další tepláky, bundu či mikinu, pohodlnou a bezpečnou obuv

Na spaní

 • pyžamo či noční košile - každý pátek si je děti odnáší domů na vyprání

Hygienické potřeby

 • dvě celé balení papírových kapesníků v boxu
 • svůj plastový hrneček s ouškem
 • hřeben

Do sáčku v šatně

 • náhradní oblečení – spodní prádlo, triko, ponožky i tepláky

Všechny tyto osobní věci i oblečení musí být označené!!!


 

MŠ povinné školní vzdělávání

ochrana_zdravi_ms.pdf (1.07 MB)

Placení stravného a úplata MŠ.docx (14.18 kB)

Informace MUDr.Hlaváčkové ohledně současné epidemiologické situace

Vyhodnocení dotazníků pro zákonné zástupce

Desatero pro rodiče předškoláka.doc (58 kB)

Formulář_individuální_vzdělávání_MŠ.docx (13.15 kB)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 11. 8. 2022
oblačno 28 °C 15 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 18
TÝDEN: 537
CELKEM: 144169

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).