ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Taneční kroužek

Kdy: úterý 13.30 – 14.30

Třída: 5. - 9.

Vedoucí kroužku: Mgr. Naďa Doubravová

 

Taneční kroužek pro děvčata, ale i chlapce  2. stupně ZŠ funguje již několik let. V kroužku mohou děvčata a chlapci rozvíjet své pohybové dovednosti a nadání, využívat k tomu moderní taneční prvky a hudbu. Účastní se školních i mimoškolních akcí (vystoupení na školním plese, karnevalu, dětském dnu, zápisu atd. )

Řečanský slavík 2018/2019

1234

Řečanský slavík 2014 - 13. 3.  2014

12

Šibřinky 2014 - vystoupení v Labětíně 15. 3 .2014

12

Turnaj ve vánočním šplhu

1

Vánoční besídka 

1

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).