ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka

Kdy: kroužek bude probíhat online každé úterý 15:00 - 15:45

Vedoucí : Mgr. Věra Vodehnalová

Třída: 9.

Náplní kroužku bude upevňování učiva z českého jazyka a příprava na přijímací zkoušky z ČJ.

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).