ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Klub zábavné logiky a deskových her

Kdy: pondělí 14.00 - 15.30 (září - prosinec)

Třída: 6.,7.,8.

Vedoucí kroužku: Mgr. Kateřina Bačkovská

V rámci projektu - Zlepšení kvality výuky II, který vyhlásilo MŠMT pokračuje kroužek i v letošním školním roce. V klubu budou žáci řešit zábavnou formou různé logické příklady, společné si zahrajeme zábavné deskové a společenské hry.

 

Kdy:                                 (říjen - únor)

Třída: 9.

Vedoucí kroužku: Mgr. Hana Valentová

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).