ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Klub komunikace v anglickém jazyce

Kdy: úterý  13.45 - 15.15 (říjen - únor)

Třída: 5.A, 5.B, 6., 7.

Vyučující: Mgr. Kateřina Bačkovská

V klubu bude probíhat výuka Aj zábavnou formou pomocí her, krátkých scének, rozhovorů, videí, skupinové práce a poslechu. Klub je zaveden v rámci projektu - Zlepšení kvality výuky II.

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).