ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Výtvarně-tvořivý kroužek

Výtvarně-tvořivý kroužek zahájí svou činnost již ve čtvrtek 30.9.

Kroužek tedy bude probíhat každý čtvrtek od 15,00 do 16,00 hodin.

Informace a online přihlášky najdete na www.vychodnicechy.krouzky.cz

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).