ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Konverzace v AJ

Kdy: středa 14:15 - 15:15  (kroužek bude probíhat od 7. 10. 2020)

Třída: 8. - 9.

Kroužek anglické konverzace bude probíhat v budově ZŠ, ale povede ho externí lektor/lektorka.

V každé lekci se bude hodně mluvit, žáci se naučí nejdůležitější fráze pro nakupování a cestování formou písniček, scének, komiksů a dialogů.

 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).