ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Angličtina 1.stupeň

Externí kroužek Angličtina pro 1. stupeň bude probíhat na naší škole každou středu v čase od 14,00 do 15,00. První setkání s lektorkou se uskuteční 6.10.

Informace a online přihlášky najdete na www.vychodnicechy.krouzky.cz

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).