ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Doučování

V letošním školním roce 2021/22 jsme nabídli doučování žákům 2. - 9. třídy.

Doučování povedou nejen třídní učitelé, ale také vyučující jiných předmětů, kteří mají s žáky domluvené termíny pravidelných setkání.

Doučování je financováno z Šablon III a také z prostředků MŠMT a začne v průběhu měsíce září nebo října.

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).