ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Normální je nekouřit

http://www.ped.muni.cz/normalnijenekourit/puvodni_web/

http://www.ped.muni.cz/normalnijenekourit/aktuality.php

http://www.nekuratka.cz/

I v letošním školním roce 2018 – 2019 se naše ZŠ Řečany nad Labem opět zapojila do projektu Normální je nekouřit. Tento program byl realizován v 1., 2., 3.A, 3.B., 4., 5.A a 5.B ročníku (celá zpráva - viz dokument dole).

 

Normální je nekouřit

V letošním školním roce 2015 – 2016 se naše ZŠ Řečany nad Labem opět zapojila do projektu Normální je nekouřit. Tento program byl realizován v 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku. viz přílohy


odkaz: http://www.ped.muni.cz/normalnijenekourit/

     
1V letošním školním roce 2012 – 2013 se naše ZŠ Řečany nad Labem opět zapojila do projektu Normální je nekouřit. Tento program byl realizován v 1., 2., 3., 4. a 5.ročníku.

Program Normální je nekouřit vznikl ve spolupráci Pedagogické a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Ligy proti rakovině Praha. Jde o program zaměřený na komplexní podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření u dětí mladšího školního věku. Průvodcem celého programu je veverka Věrka, která si s dětmi povídá o zdraví, o nemoci, o aktivním pohybu ve volném2 čase, o zdravé výživě, lesních zvířátkách. Zábavnou formou se tak žáci seznamují s tím, že kouření není normální součástí našeho životního stylu. Dovídají se o tom, co je zdravé, o orientaci v rizicích, se kterými se mohou setkat a účinné prevenci tak, aby byly připraveny uchovat si své zdraví i v dospělosti. Hlavním cílem projektu je snaha o to, aby děti kouřit vůbec nezačaly. Projekt dává možnost systematicky začlenit tuto problematiku do výuky na základní škole, nabízí ověřené efektivní metodické postupy.

Během celého roku si žáci budou povídat o škodlivosti kouření, které ohrožuje náš organismus. Pro děti  připravíme dotazníky, o tom, jak jim vadí zakouřené prostředí. Doma s rodiči budou společně řešit to, jak je nikotin nebezpečný nejen pro kuřáky, ale i pro ty, kteří se v zakouřeném prostředí nacházejí. Probereme i otázky ohleduplnosti, vytrvalosti, model rozhodování, informovali jsme žáky o potravinové pyramidě. Starší žáci se seznámí
i s nebezpečím alkoholu a drog, s nebezpečím závislosti na hracích automatech, internetu. Ukážeme si, jak je skvělé společně si připravit jednoduché svačinky z ovoce i zeleniny nebo si společně zasportovat. 


Mgr. Jana Vohralíková

zdravé a nezdravé

Normální je nekouřit 2015-2016.pdf (550.4 kB)

Normální je nekouřit 2018-19.pdf (327.46 kB)

Výkaz o využití programu Normální je nekouřit 2015-16.pdf (327.21 kB)

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).