ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Počty žáků pro rok 2021/2022

Třída    Třídní učitel       Chlapci    Dívky   Celkem
I. 
Mgr. M. Nováková
10 10 20

II. A

  Mgr.  M. Nedbalová

9
5     

 

   14   
II. B    Mgr. J. Vohralíková 8 6 14
III.   Mgr. R. Obešlová 9 11 20
IV.    

   Mgr. K.    Vrzalová

     11         12    23
V.        Ing. A. Pušová   12     11       23
1. stupeň   --------------------------------------------------       114 
VI. Mgr. H. Valentová 11 20 31
VII. 

Bc. Z. Horálek 

16 9 25
VIII.   Mgr. K. Bačkovská 12 14 26
 IX.    Mgr. H. Čeřovská 13 11 24
2. stupeň    --------------------------------------------------    

         

     106

Celkem 1. a 2. st.            --------------------------------------------------     220

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).