ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Počty žáků pro rok 2020/2021

Třída    Třídní učitel       Chlapci    Dívky   Celkem
I. A
Mgr. M. Nedbalová
8 6 14

I. B

  Mgr.  J. Vohralíková

 7
 6    

 

    13     
II.      Mgr. R. Obešlová 9 12 21
III.   Mgr. M. Banková 11   11 22
IV.    

   Ing.    A Pušová

    12       11    23
V. A       Mgr. G. Roztočilová    5      11     16
 V. B       Mgr. M. Nováková 6   10 16
1. stupeň   ------------------------------------------       125 
VI. 

    Bc. Z. Horálek 

16 9 25
 VII.   Mgr. K. Bačkovská 12 14 26
  VIII.    Mgr. H. Čeřovská 13 11 24
  IX.    Mgr. H. Valentová     12 7 19
2. stupeň    ------------------------------------------    

          94

 

Celkem            ------------------------------------------     219

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).