ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán práce - září 2021

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku 2021/22

2. 9. Seminář pro pedagogické pracovníky: EduTeam

2. -3. 9. Třídnické hodiny 

Výuka dle platného rozvrhu bude probíhat od pondělí 6. 9.

8. 9. TECHNOhrátky Pardubice, vybraní žáci 9. tř., pedag. dozor: Mgr. Hana Čeřovská

13. 9. Fotografování 1. tříd - od 8h

14. 9. Rodičovská schůzka 1. třídy, od 15,30h; tř. učitel Mgr. Michaela Nováková 

17. 9. Němčina nekouše - jazyková animace pro 7. a 8. třídu

27. 9. Ředitelské volno

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).