ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán práce - září 2020

 

7. 9.           Třídní schůzky od 15h – 2. třída, 5.A, 5.B

7. 9.            Fotografování tříd od 8h

8. 9.           Třídní schůzky od 15h – 3. třída

8. 9.            Pěší výlet do Kladrub n.L. pro nejpilnější sběrače

9. 9.           Technohrátky – vybraní žáci 9. třídy

9. 9.           Třídní schůzky od 15h – 4. třída

10. 9.         Třídní schůzky od 15h – 1.A, 1.B

14. – 18. 9.   Škola v přírodě – 2.třída, 5.A, 5.B (Špindlerův Mlýn)

17. 9.         Program: Jak se u nás těžilo – 9. třída

21. – 25.9.  Škola v přírodě – 3. třída, 4. třída (Horní Štěpanice, Špindlerův Mlýn)                      29. 9.         Program: Putování za vodou – 4. třída

 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).