ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán práce - říjen 2020

6. 10.    Sběr starého papíru    7,45 - 16,30

           Seč - enviromentální program 3. třída

7. 10.    Porada pedagogických pracovníků  14,00

           Seč - enviromentální program  2. třída

8. 10.    Logopedické sezení s Mgr. Bažantovou  od 13,15

9. 10.    Semiramis (preventivní program)  9. třída

           Semiramis (preventivní program)  6. třída

14. 10.   Videokonference (Německý divadelní festival, divadlo Galli München)    9. třída

20.10.   Semiramis (preventivní program)   7., 8. třída

21. 10.   Knihovna Řečany n. L  - Jak je ti, Filipe?  9,50 - 12,25        4. třída

           Akce školní družiny - Sběratelské okénko

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).