ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán práce - listopad 2021

 1. 11. - 10. 11. Sbírka pro Záchrannou stanici Lipec

 3. 11. Návštěva knihovny Ř.n.L. - 5. třída

      Školení pedag. pracovníků - Rozvíjení komunikačních a sociálních kompetencí učitelů

 4. 11. Semiramis - preventivní program-6. a 9. třída

 5. 11. Semiramis - preventivní program-7. a 8. třída

 8. 11. Pedagogická rada

10. 11. Vánoční fotografování - 1. stupeň

         Školení pedag. pracovníků - Rozvíjení komunikačních a sociálních kompetencí učitelů

         Online třídní schůzky - 1., 4., 5.tř.

11. 11. Online třídní schůzky - 2.A, 2.B, 3.tř., 6.-9.tř.

       Podzimní výstava tvořivosti-ŠD

12. 11. Jsem laskavec - vyvrcholení projektu (předání sbírky zástupcům Záchranné stanice Lipec, předání dárků a přáníček babičkám a dědečkům z Komunitního centra v Ř.n.L., překvapení přichystané školní družinou)

15. 11. Besedy o knihách se spisovatelkou J. Vítovou - 1.tř., 2.A, 2.B

16. 11. Besedy o knihách se spisovatelkou J. Vítovou - 3.tř., 4.tř., 5.tř.

22. 11. Planeta Země - II. stupeň

         Den Slabikáře - 1. třída

29. 11. Pernštejni - historický výukový program - celá škola 

 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).