ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán práce - duben 2022

Pátek 1. 4. 

9:50 – 10:35 eTwinningový projekt – online setkání – Online setkání v rámci projektu Dieti čítajú dietom

Pondělí 4. 4. 

14:30 – 17:00 Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Dějepisná olympiáda – krajské kolo -účastní se žákyně 8. třídy

Čtvrtek 7. 4.

 8:50 – 12:25 Plavecký výcvik 2.A, 2.B, 3., 4.tř.

Pátek 8. 4.

Volno ředitelky školy, oslavy 60. výročí školy

Sobota 9. 4.

14:00 – 16:00 – Den otevřených dveří – Doprovodný program k oslavám školy + Sad nadějí

Pondělí 11. 4.  

7:55 – 8:40  Tajemné světy pod hladinou – 3D promítání ve škole – 1. třída

8:50 – 9:35  Tajemné světy pod hladinou – 3D promítání ve škole – 2.A, 2.B

9:50 – 10:35 Dinosauři - 3D promítání ve škole – 5. třída

10:45 – 11:30 Dinosauři - 3D promítání ve škole – 3. třída

11:40 – 12:25 Polární medvěd – 4. třída

ŠD – Jarní výstava v prostorách školy

Úterý 12. 4.  

Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic – Atletická soutěž – TJ Sokol Pardubice

Čtvrtek 14. 4.

 8:50 – 12:25 Plavecký výcvik - 2.A, 2.B, 3., 4.tř.

Středa 20. 4.

7:55 – 11:30 Ukliďme Česko – 1., 2.A, 3.

7:55 – 13:20 Ukliďme Česko – 6., 7., 8., 9. třída

7:55 – 12:25 Ukliďme Česko – 2.B, 4., 5. třída

Minikopaná – Pardubice – Ohrazenice – dívky 9. třídy

14:00  - Pedagogická rada

Čtvrtek 21. 4.

8:50 – 12:25 Plavecký výcvik 2.A, 2.B, 3., 4.tř.

Projektový den SOUZ Chvaletice 8. třída – Bačkovská K., Boserle J., Čeřovská H.

Rodičovské schůzky / konzultační odpoledne - časy individuálně dle tříd

Pátek 22. 4.

 Oslavy Dne Země – ŠD + Ekotým

Pondělí 25. 4.

9:50 – 11:30 Knížka pro prvňáčka – knihovna Řečany nad Labem – 1. třída

Čtvrtek 28. 4.

8:50 – 12:25 Plavecký výcvik - 2.A, 2.B, 3., 4.tř.

Pátek 29. 4. 

Řečanský slavík – Pěvecká soutěž

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).