ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán práce - červen 2022

1.6. středa

Cinemacity Pardubice, film Zátopek – 6.,7. 8., 9 třída

Kolem světa – cestovatelský den – 1., 2.A, 2.B, 3., 4., 5. třída

ŠD- oslavy Dne dětí  - cestovatelský program

2.6. čtvrtek

POKOS – příprava občanů k obraně státu – Roztočilová

6.6. Pondělí

Staré Hrady – školní výlet – 2. A, 2.B, 3. třída

7.6. Úterý

8:50 – 11:30 Program v knihovně Řečany nad Labem 3 . třída

10.6. Pátek

8:50 – 11:30 Pasování na čtenáře – 1. třída – Vašicová, Doubravová

2 denní výlet do Prahy spojený s návštěvou památek – Danielová, Pušová

11.6. Sobota

2 denní výlet do Prahy spojený s návštěvou památek – Danielová, Pušová

13.6. Pondělí

9:50 – 10:35 Flétničkový koncert žáků ZŠ Chvaletice – 1.,2.A, 2.B, 3.,4.,5.

14.6. Úterý

Výlet pro nejlepší sběrače – Paleta Pardubice

15.6. Středa

Školní výlet – Olomouc – exkurze do divadla a prohlídka města – 8. třída

Školní výlet a exkurze – archeopark Všestary – 6.,7. třída

16.6. Čtvrtek

Školní výlet Praha – 4. třída – Vrzalová, Roztočilová

20.6. Pondělí

7:55 – 8:40 Zdravá pětka – 2.A

8:50 – 9:35 Zdravá pětka – 2.B

9:50 – 10:35 Zdravá pětka – 1. třída

10:45 – 11:30 Zdravá pětka – 3. třída

14:00 Pedagogická rada – vyhodnocení klasifikace a chování žáků za 2. pololetí školního roku

21.6. Úterý

7:55 – 9:35 Zdravá pětka – 4. třída

9:50 – 11:30 Zdravá pětka – 5. třída

16:00 Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků – Obešlová, Pušová

22.6. Středa

7:55 – 9:35 Párty se Zdravou pětkou – 6. třída (1. skupina)

9:50 – 11:30 Párty se Zdravou pětkou – 6. třída (2. skupina)

ŠD turnaj ve vybíjené

24.6. Pátek

Naši sousedé – celoškolní projekt v rámci EVV – 1.,2A,2.B, 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.

27.6. Pondělí

9:00 -11:30 Sportovní den s panem Váňou – 1.,2.A, 2.B, 3.,4.,5

9:00 11:30 sportovní den – 1. stupeň

Odevzdávání učebnic – 6.,7.,8.,9.

28.6 Úterý

Deseti boj – 6.,7.,8.,9. třída

Odevzdávání a přebírání učebnic 1.,2.A, 2.B, 3.,4.,5.

29.6. Středa

7:55 – 8:40 Pasování žáků 5. třídy a vyhlášení úspěšných žáků – 1.,2.A,2.B,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. třída

8:50  Třídnické hodiny 1.,2.A,2.B,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. třída

30.6. Čtvrtek

Slavnostní ukončení školního roku, předávání vysvědčení -1.,2.A,2.B,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. třída

 

 

 

 

 

 

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).