ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán práce - březen 2022

  8. 3.  ŠD Škola čar a kouzel s Harry Potterem

  8. 3.  od 16h Schůzka s rodiči v MŠ Řečany nad Labem

10. 3.  Plavecký výcvik 2.A, 2.B, 3.tř., 4.tř.

11. 3. Semiramis 8. a 9. třída

16. 3. Projekt finanční gramotnosti, 2.A, 2.B, 4. tř.

17. 3. POKOS - školní kolo 6.-8. třída

24. 3. Plavecký výcvik 2.A, 2.B, 3.tř., 4.tř.

25. 3. Retro den - akce v rámci projektu Hrdá škola

31. 3. Plavecký výcvik 2.A, 2.B, 3.tř., 4.tř.

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).