ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Ekologická výchova

DEN ZEMĚlogo

Kdy: 22. 4. 2015 od 15.00h. 

Kde: AREÁL ZŠ ŘEČANY

Program:

 • vystoupení pěvěckého souboru
 • soutěže a hry na téma " Co umí zvířata"
 • výtvarná dílna
 • vstupné: rolička od toaletního papíru 

 

EKOTÝM

EkotymOd listopadu začal na naší škole nově pracovat EKOTÝM, což je skupina žáků od 3. do 9. třídy, kteří budou spolupracovat s koordinátorem ekologické výchovy a společně budou připravovat různé celoškolní akce zaměřené na ekologii. Hlavním úkolem EKOTÝMU je však ekologizace provozu školy, správné třídění odpadů, sběr elektrozařízení a baterií, úspora elektřiny, vody a tepla. Věříme, že i nenáročná opatření, jako je správný popis vypínačů, ekonomické větrání a regulace teploty ve třídách může přispět k úspoře energií. EKOTÝM se bude pravidelně scházet jednou za měsíc a dále mimořádně podle potřeby.

 

ČLENOVÉ  EKOTÝMU:

3. třída

 • Helena Erbanová
 • Tereza Velčovská

4. třřída

 • Jan Hubený
 • Jakub Navrátil
 • Justýna Křivková
 • Dominika Banková

5. třída        

 • Andrea Beranová
 • Andrea Kadavá

6. třída 

 • Miroslav Radil
 • Štěpánka Křováková

7. třída      

 • Eliška Majerčinová
 • Erik Vitera

8. třída       

 • Tomáš Ruml
 • Anežka Vančurová

9. třída   

 • Tomáš Vaniš


A. Pušová

O škole

Základní škola Řečany nad Labem je od roku 1995 integrovaným právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu (dvě pracoviště, pro MŠ a pro ZŠ). Obec Řečany nad Labem je spádovou oblastí pro některé z okolních obcí, čemuž odpovídá i velikost a kapacita školy.V té je počítáno zhruba s počtem 250 žáků. V areálu školy stojí samostatná budova tělocvičny, dostatečně prostorné školní hřiště (travnaté na kopanou, asfaltové pro vybíjenou, odbíjenou a samostatně nově vybudované na basketbal, štěrkový běžecký ovál, pískové doskočiště, kovové průlezky pro malé děti, ping-pongový stůl).