Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem
Školní 227, Řečany nad Labem 533 13

Tel.: 466 932 104     IČO: 60158859
DůležitéOcenění https://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=40271

                                https://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=40271&c=8362

 


 


 

 

Sportík

Kdy:                              úterý 13.45 – 15.00

 
Vedoucí kroužku:   Mgr. Brigita Stloukalová
 
                                         
 Sportík je určen pro žáky 2. až 6. třídy. Zaměřuje se na atletiku a využití atletiky
pro rozvoj kondice. Dále se zaměřuje na všestranný rozvoj pohybových
schopností, tj. rychlosti, vytrvalosti, síly, obratnosti a pohyblivosti a osvojení si
základů pohybových her.