Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem
Školní 227, Řečany nad Labem 533 13

Tel.: 466 932 104     IČO: 60158859
DůležitéOcenění https://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=40271

                                https://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=40271&c=8362

 


 


 

 

 Doučování

 

Kdy:                        pondělí       13.00 - 14.00        

 

Vedoucí kroužku:  Mgr. V. Danielová, Ing. A. Pušová

 

 V rámci projektu – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání,

který vyhlásilo MŠMT, jsme také v letošním roce otevřeli kroužek

Doučování, který probíhá každé pondělí od 13 do 14 hodin (od října

2018- do února 2019).

Kroužek navštěvují žáci 3. – 5. tříd.

V menších skupinách se věnujeme procvičování, opakování a upevnění

učiva matematiky, českého i anglického jazyka, vlastivědy, prvouky

nebo přírodovědy. Často jsou témata volena dle potřeb žáků.